Táo Quân - Hài Vân Sơn, Hoài Linh, Hồng Đào, Bé Mập, Út Mập [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 5] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.