Thời Trang Vì Cuôc Sống - Liveshow hài Trấn Thành Chuyện Giỡn Như Thiệt P6 với sự tham gia của các danh hài Nhật Cường, Anh Đức, Tiến Luật, Bảo Khương.