Hoài Linh Chi Tai Cấm Quang Lê Đi Hát

10769
Published on 09/11/2015 by Hoài Linh

Hoai Linh Cam Quang Le Di Hat

Tiểu phẩm Hoài Linh Chí Tài Cấm Quang Lê Đi Hát một tiểu phẩm hài qua phần diễn xuất của các danh hài Hoài Linh, Chí Tài cùng ca sĩ Quang Lê.

Category Tag