Nhà Thương Điên

25127
Published on 28/10/2015 by Hoài Linh

Nha Thuong Dien hai Hoai Linh

 

Nhà Thương Điên môt tiểu phẩm hài Hoài Linh nằm trong Live Show Hoài Linh 8 – Anh Chàng May Mắn, Hoài Linh biểu diễn cùng Trường Giang, Nhật Cường, Hứa Minh Đạt.

Category Tag