OTO: Những Cách Tránh Bị Mượn Tiền

341
Published on 06/07/2016 by Hoài Linh

OTO: Những Cách Tránh Bị Mượn Tiền. Đã nhiều lần bạn gặp phải tình huống một người nào đó ngỏ lời nhờ bạn cho mượn tiền. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ nếu họ không có lý do thực sự chính đáng. Và bạn cảm thấy thật khó để nói câu từ chối. Phải làm sao đây?

Category Tag