Xử Án Võ Mỵ Nương - Hài Tiến Luật, Vinh Râu, Hứa Minh Đạt ft Kim Thiên Hương, Hồ Việt Trung được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.