Ai Mới Là Bà Chủ? sitcom - Tập 5: Tam Sao Thất Bản - Kiều Linh, Nam Thư, Puka ô sin Diễm thấy bà chủ Phượng hay tiếp gái đẹp tại nhà nên cho rằng bà chủ Phượng làm nghề tú bà. Nghĩ sao nói vậy, ô sin Diễm đi đồn khắp xóm, cho tới khi lời đồn trở lại tai ô sin Diễm, thì đã trở thành: “Diễm đi làm gái”. Cùng haihoailinh.net đón xem tập 5 Ai Mới Là Bà Chủ? nhé!