Bắt Cóc Thiếu Gia - Phim hài Việt Hương, Hứa Minh Đạt, Thái Vũ FAPtv, Vũ Uyên Nhi, Thanh Tân được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.