Bình Tĩnh Sống - Liveshow hài Trấn Thành ft Anh Đức, Thu Trang, Tiến Luật cùng các diễn diên hài danh giá như Trường Giang, Chí Tài, Hứa Minh Đạt, Minh Nhí...