Chồng Đâu Vợ Đó - Hài Chí Tài, Hứa Minh Đạt một tiểu phẩm hài nằm trong Liveshow Thập Diện Diêm Vương được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.