Cười Là Thua 2014 - Tập 12 - Thuý Nga, Tấn Hoàng & Thu Trang, Khánh Nam được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.