Đại Náo Chợ Trời - Hài Hoài Linh, Trường Giang, Long Đẹp Trai một tiểu phẩm hài trong Liveshow Hài Hoài Linh 8 - Anh Chàng May Nắm được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.