HTV Đàn ông phải thế | DOPT #10 FULL | Trọng Bắc, Bảo Trí, Anh Thư, Quý Bình cùng cười và thư giãn cùng đôi danh hài Việt Hương, Trấn Thành và anh biết tuốt Trương Thế Vinh.