HTV Đàn ông phải thế | DOPT #12 FULL | Mai Hồ, Hàn Thái Tú, Trân Châu, Anh Đức và không thể thiếu đôi MC Trấn Thành, Việt Hương cùng anh biết tuốt Trương Thế Vinh.