HTV Đàn ông phải thế | DOPT #18 FULL | Kim Tử Long, Lý Hùng, Lê Tứ, Hữu Quốc đón xem những tình huống hài hước khó tả mà các khách mời mang đến chương trình.