HTV Đàn ông phải thế | DOPT #20 FULL | Anh Vũ, Huy Cường, Trường Giang, Quốc Thăng những hành động nào sẽ chứng minh bản lĩnh đàn ông của các khách mời? hãy cùng đón xem  nhé.