HTV Đàn ông phải thế | DOPT #21 FULL | Dustin, ST, Minh Tuấn, Anh Tú cùng đôi danh hài Việt Hương - Trấn Thành và không thể thiếu sự hiện diện của Trương Thế Vinh.