HTV Đàn ông phải thế | DOPT #22 FULL | Anh Tú, Nam Thành, Huy Cường, Thúc Lĩnh Lincoln là những tình huống cười khó đỡ khi các khách mời phải thể hiện bản lĩnh của mình.