HTV Đàn ông phải thế | DOPT #23 FULL | Bảo Long, Phương Bình, Hữu Tiến, Minh Dũng là sự thiếu sót khi không nhắc đến cặp đôi MC Trấn Thành cùng Việt Hương.