HTV Đàn ông phải thế | DOPT #26 FULL | Võ Minh Lâm, Bảo Long, Minh Thành, Vương Anh khi những thử thách dường như bất khả thi hãy xem các khách mời sẽ xử lý như thế nào nhé.