HTV Đàn ông phải thế | DOPT #27 FULL | Lâm Vinh Hải, Thanh Tùng, Đình Hiếu, Lê Hoàng hãy xem đôi MC Trấn Thành - Việt Hương mang đến những thử thách nào cho các khách mời nhé.