HTV Đàn ông phải thế | DOPT #5 FULL | Phi Thanh Vân, Sỹ Luân, Thiên Vương, Ưng Đại Vệ với sự góp mặt của dôi danh hài Trấn Thành, Việt Hương và Trương Thế Vinh hưa hẹn đem đến cho các bạn những tiếng cười sáng khoái.