HTV Đàn ông phải thế | DOPT #8 FULL | Công Ninh, Cát Tường, Hà Linh, Lỹ Võ Phú Hưng cũng những tình huống khó đỡ mà các các khách mời nam phải đối mặt để chứng tỏ mình là đàn ông đích thực.