Đôi Bạn Già - Hài Trấn Thành, Anh Đức, Cát Phượng được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.