FAPtv Cơm Nguội: Tập 115 - Tây Du Ký Mối Tình Ngoài Truyện. Làm gì cũng phải có anh em thế nhưng khi một người bị bỏ lại thì 4 thầy trò FapTV sẽ trở nên thế nào.