FAPtv Cơm Nguội: Tập 116 - Những Huyền Thoại Sân Cỏ. Cùng theo dõi những huyền thoại sân cỏ, đặc biệt là hai huyền thoại đầy thú vị Huỳnh Phương và Thái Vũ mang đến nhiều pha quá mạo hiểm.