FAPtv Cơm Nguội: Tập 121 - Sự Thật Vinh Râu. Thú vị với những tình tiết về Vinh Râu hết sức hài hước và trong trang phục bộ đồ màu đỏ rất đặc trưng.