FAPtv Cơm Nguội: Tập 123 - Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Để xem 3 anh chàng ngự lâm của nhóm faptv thức tình như thế nào nhé, tội nghiệp nhất vẫn là Vinh Râu.