FAPtv Cơm Nguội: Tập 124 - Ngưng Đòi Hỏi. Thú vị với hai anh chàng Thái Vũ và Huỳnh Phương. Tuy nhiên Huỳnh Phương thì chủ yếu để PRbản thân mà thôi.