Gia Tài Của Ba - Hài Trấn Thành, Anh Đức nằm trong Liveshow Vân Sơn 52 - Độc và Đẹp được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.