Hoa Hậu 3 Miền - Hài Vân Sơn, Hoài Linh [Vân Sơn 8 - Vân Sơn in Australia] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.