Hội Thi Làng Ta - Hài Việt Hương, Hoài Tâm, Tiểu Bảo Quốc, Thanh Sơn [Official] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.