Lật Mặt 1 - Phim hài Lý Hài, Trường Giang, Hứa Minh Đạt cùng các diễn viên khác được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.