Liveshow hài Nhật Cường Cười Để Nhớ 2 P5 cùng sự than gia diễn xuất của các danh hài Tiểu Bảo Quốc, Hữu Nghĩa được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.