Lỡ Thời - Hài Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, Huyền Nhiễm [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 6] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.