Miếu Ông Hoang - Việt Hương ft Mạc Văn Khoa, Vinh Râu, Tấn Hoàng Và Các Nghệ Sỹ Khác được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.