Một Ngày Hạnh Phúc - Hài Quang Minh, Hồng Đào một vở bi - hài kịch trong [Vân Sơn - Những Chuyện Tình Bất Tử] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.