Mùa Xuân Của Ba - Hài Trấn Thành, Thu Trang, Anh Đức, La Thành được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.