Nhà Thương Nhà Ghét - Liveshow hài Trấn Thành Chuyện Giỡn Như Thiệt P12 với sự góp mặt của các danh hài Thu Trang, Chí Tài, Tiến Luật, Trường Giang, Anh Đức...