Ninja Tìm Kho Báu - Hài Việt Hương, Trấn Thành trong Gameshow Thử Thách Người Nổi tiếng được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.