Ông Táo Chầu Trời - Hài Việt Hương, Thúy Nga, Hoài Tâm, Bảo Quốc, Duy Trường, N. Khoa [PBN 110] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.