Quán Chè 3C - Hài Thu Trang ft Trấn Thành, Tiến Luật, Hoàng Phi nằm trong Liveshow hài Hú Hồn của danh Hài Thu Trang được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.