Táo Quân - Hài Vân Sơn, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, Bé Mập, Nghĩa Sửa một tiểu phẩm hài tết vui nhộn được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.