Thằng Bờm - Hài Vân Sơn, Bảo Chung, Lê Huỳnh, Kiều Oanh [Vân Sơn 46 - Vân Sơn in Praha] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.