Tô Ánh Nguyệt Remix - Hài Trấn Thành, Anh Đức & Ngọc Giàu [PBN 116] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.