Trong Rạp Xiếc - Hài Hoài Linh, Cát Phượng, Thúy Nga, Bảo Quốc được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.