Tuyển Tập Hài Trường Giang, Trấn Thành, Thu Trang và các danh hài khác như Hứa Minh Đạt, Thái Quốc Nguyên, Minh Trang, Phi Nhung, Thanh Tân, Trung Dân, Thanh Tân, Tấn Bo được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.