Về Quê Ăn Tết - Hài Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Trung Dân được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.