FAPtv Cơm Nguội: Tập 127 - Nơi Này Có Vinh với sự tham gia của Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Ribi Sachi, Phương Nam, Quốc Trường,Duy Phong, Fap Team.