Nổ Banh Bọng - Hài Trường Giang, Lyna Thùy Linh, Hoàng Mập, Nguyên Chấn Phong, Dương 565, Bắc Hải được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.